Công Khai Thông Tin Dự Án Centa City Giai Đoạn 2

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2019  CÔNG KHAI THÔNG TIN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO KINH DOANH  (Gồm 542/542 căn nhà thuộc Dự án Centa City – Giai đoạn 2) 1. Tên dự án: Dự án khu nhà ở, thương mại và Dịch vụ Việt Nhân Bắc Ninh (phần dự án được UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh theo quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 16/01/2019) (“Dự...

Công Khai Thông Tin Dự Án Centa City Giai Đoạn 1

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2019 CÔNG KHAI THÔNG TIN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO KINH DOANH  (Gồm 243/243 căn nhà thuộc dự án Dự án Centa City Giai đoạn 1) 1. Tên dự án: Dự án khu nhà ở, thương mại và Dịch vụ Việt Nhân Bắc Ninh (phần dự án được UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh theo quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 16/01/2019). 2....

HOTLINE: 09 6964 0002